Monthly Archives: November 2015

Má vaše ulice a váš domov pre školu podľa svojho výberu

Má vaše ulice a váš domov pre školu podľa svojho výberu, navštívte vzdelávacie inštitúcie. Vstup do školy sa vykonáva riaditeľ as vychystávanie tried, ale najneskôr do 31. augusta bežného roka. Informácie o zápise je oznámené rodičov alebo zákonných zástupcov. Ak